tisdag 27 september 2016

Öl hjälper oss se vackra ansikten

Alla vet att öl kan göra en bra kväll ännu bättre. Nu är det dessutom vetenskapligt bevisat. Forskare från European College of Neuropsychopharmacology har undersökt hur öl påverkar vår uppfattning, och det visade sig att öl påverkar vår förmåga att känna igen andra människors känslor och vår syn på sex

Genom att dricka öl blir vi bättre på att se glada ansikten och vi uppfattar det snabbare det ökar viljan att ha roligt med andra. Dessa effekter sågs i högre grad hos kvinnor än hos män. Resultaten bidrar till att bekräfta vad du troligen redan har observerat från din egen erfarenhet av alkohol: öl underlättar sociala situationer när det används med måtta, och öl gör människor lyckligare, mer sociala och mindre sexuellt hämmade.

Mer om studien i Science Daily.måndag 26 september 2016

Mängden gluten ökar risken för glutenintolerans

Glutenintolerans är en gåta, men forskning går framåt. En av de viktigaste studierna är den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY, som omfattar drygt 6400 barn.

I en ny delstudie vid Lunds universitet såg man att hur mycket gluten barn får i sig verkar vara mer avgörande för att få sjukdomen än både amning och vid vilken ålder det ges gluten. Det verkar alltså vara mängden gluten som avgör risken för glutenintolerans.


Forskarna såg att matvanorna bland barnen varierar mellan olika länder, och att det finns skäl att närmare analysera betydelsen av denna variation.  Studien visade också att svenska barn med ett högt dagligt glutenintag (mer än fem gram) fram till två års ålder hade dubbelt så hög risk att utveckla celiaki jämfört med de barn som åt en mindre mängd. Risken att utveckla glutenintolerans var dessutom störst i Sverige, nästan dubbelt så hög i jämförelse med barn från USA.